Login Svømmeskole

Find dit hold

Kalender

Vandpolo
Konkurrence
Svømmeskolen
Triathlon
Se hele kalenderen

Svøm Slagelse Korsør svømmeklub takker for støtten til vores sponsorer

Forældre og opførsel i hallen

For at undgå unødvendige aflysninger henstiller vi, at alle der er til undervisning er friske og raske, ikke har spist et stort måltid lige inden undervisning, og har været ordentligt på toilettet forinden. 

 

Omklædning og baderumsregler

Fra man er 7 år og opefter, skal man benytte det respektive omklædningsrum for enten kvinder/piger eller mænd/drenge. Øv derfor gerne jeres børn i at kunne færdes alene i året op til deres 7-års fødselsdag.

Du skal vaske dig grundigt, uden badetøj, inden du går i bassinerne, og igen hvis du er på toilettet. Se evt. skiltning i bruserum.

Husk på at der er mange mennesker der skal igennem omklædnings- og badefacilliterne samtidig, så tag korte bade, da børnene ellers står og fryser, mens de venter, og hjælp hinanden med pladsen i baderummet.

 

Forældre i hallen 

Vi har forældrefri hal i begge vores svømmehaller. Det betyder at alle forældre der er tilskurer bedes forlade hallen når og hvis børnene følges ind i hallen. Èn gang om måneden inviterer vi forældrene ind i hallen - det vil være den første hele uge i hver måned.

Forældre til børn, som af særlige årsager har behov for at være til stede i svømmehallen under undervisningen, skal have en tilladelse fra kontoret. I kan kontakte pr. mail eller på telefon i vores telefontid. 

Når forældre inviteres ind i hallen henvises I, til at sidde på tribunerne i begge haller – ikke langs bassinerne.

Vi ønsker at skabe ro omkring undervisningen, og forældre/ledsagere bedes derfor venligst være stille og forholde sig i ro under undervisningen. Vi henstiller til at man ikke forstyrre hverken børn, trænere eller selve undervisningen. Instruktørerne og hjælperne hjælper børnene med brillerne eller lign.

Hvis I har spørgsmål til undervisningen eller instruktørerne, henstiller vi til, at I ikke forstyrre under undervisningen, men i stedet kontakter én af de to svømmeskoleledere  enten i telefontid eller på mail. Det er vigtigt at instruktørernes og hjælpernes fokus er på børnene. 

Derudover er alle forældre velkommen til vores årlige begivenheder vi har i klubben. Du kan finde de planlagte begivenheder i svømmeskolens kalender.

 

Sikkerhedsregler

Vi gør opmærksom på, at det er forældrenes ansvar, at deres barn ikke er alene i svømmehallen, og ikke går i vandet, uden at deres instruktør har givet lov.

Vær opmærksom på, at hvis svømmer på et hold kl. 16.30 bader på eget ansvar indtil undervisningen er i gang. 

Vi har to vigtige regler for jeres børns sikkerhed i svømmehallen:

·         Svømmerne skal sætte sig ved bassinet og vente på at holdet starter

·         Ingen må gå i vandet før instruktøren har sagt OK. Ledige bassiner inkl. baby må ikke benyttes, da der ingen livredderopsyn er

SVØM Slagelse Korsør

Kontakt til vores svømmeskoleleder
Camilla og Pernille Telefon: 40480563.
Telefontid tirsdag og fredag kl 10-14.